Conflux spårväxelvärmare

 

Conflux spårväxelvärmare är gjorda av tunna folier av PTC-gummi som skyddas mekaniskt av en stålinkapsling. Den tunna värmefolien sitter på insidan av inkapslingen, mot rälsen, och avståndet mellan värmefolien och inkapslingens utsida isoleras. Detta gör att majoriteten av värmen som produceras går in i rälsen och endast en liten del går ut i luften vilket spar energi.

Värmarna fästs med kraftfulla fjädrar högt upp på rälslivet eller på rälsfoten på stödrälen och rälstungan, i god termisk kontakt och med stor anläggningsyta för att maximera överföringen av värme mellan värmaren och rälsen. Huvudmålet är att värma rälshuvudet, rälsfoten, rälstungan och glidplattorna så effektivt som möjligt för att hålla de vitala delarna i spårväxeln fria från is och snö. Även området under rälsen hålls snö och isfri.